Maskiner och städproffs som håller 
dina städtextilier rena

Ta kontakt!

Hälsan är viktig för oss alla!


Kontakta oss och fråga mera om våra produkter and tjänster! Du kan även be om en direkt offert eller göra en beställing på blankett.

 • Damm är alltid skadligt för dem som arbetar i städbranchen.

 • Endast mekanisk förrening av städsstextilier i slutet system kan garantera en renare arbetsmiljö för städproffset och alla andra i fastigheten.

 • Mekansisk förrening av textilier i slutet system säkerställer att städtextilien hålls ren. Den förbättrar rengöringsapparatens kapacitet och funktion.

 • Det är endast rena städtextilier som åstadkommer rena ytor i hela fastigheten.

 • Maskinens antimikrobiella verkan förhindrar uppkomst av bakterier och virus.

 • Genom att välja rätt maskiner och yrkeskunnig personal kan du säkerställa en trygg fastighet.

 • Städpersonalens bästa hjälpreda – ESSI 20 PRECLEANER™el AMI.

Indoor staircase

Maskiner och utrustning

Armchairs in a lobby

Tjänster

Meeting room

Såhär lyckas du med din uppgift!

En klart bättre och erfaren partner

Förstklassiga finska maskiner för företag och den offentliga sektorn.


Vi är redan en tillförlitlig partner för företag och den offentliga förvaltningen där städcentralerna kräver maskinell effektivitet och ett högklassigt resultat. Vi är banbrytande på området och satsar på aktiv produktutveckling. Vi erbjuder sådana förreningsmaskiner och en sådan service som ingen annan inom området gör. Våra kunder utgör betydande serviceföretag i branchen, skolor, daghem, serviceboenden, sjukhus, hälsocentraler och andra företag inom industrin och den offentliga sektorn.

Vi betjänar arkitekt – och projekteringsbyråer såväl som statsägda och privata byggfirmor. Vi erbjuder gärna förreningsmaskiner för städtextilier och även andra tjänster som du behöver!

Kontakta oss

Våra produkter och tjänster

 • ESSI 20 PreCleaner electronic- förrengöringsmaskin

 • stora och små tvättvagnar

 • konsulttjänster för städbranchen

 • serviceunderhåll för maskiner

 • Nyhet: online- utbildning

Titta närmare på det och fråga mera om produkter och tjänster som du har behov av!

Fråga mera