Städcentralen är hela fastighetens viktigaste del! Obetydliga felrutiner försvårar och drar ner arbetstakten men även mindre justeringar kan ha en dramatisk positiv effekt. En välplanerad fastighet kräver att även underhållsavdelningen är välplanerad. Här kommer några bra tips för din design :

 • om möjligt,skilj åt den smutsiga och rena sidan

 • ett centraldammsugarsystem som gör det möjligt att hålla platsen ren och dammfri- kan även användas för service av maskinerna

 • en golvyta som är tillräcklig i proportion till fastighetens underhållsbehov

 • tillräckligt god luftväxling

 • rätt golvlutning- så jämna underlag som möjligt för maskinerna

 • inga öppna avlopp

 • rördragningen bör planeras utan ytdragrör vid avloppen

 • tillräckligt med elektriska 3-fas uttag/ säkerhetsbrytare( minimum 4 st.)

 • en tillräckligt stor sandavskiljare- minimum 100 x 150

 • inga värmerörstorkar

 • lätt rengjorda ytor

 • vattenpost med indragbar slang för rengöring av utrustning och maskiner

 • handskservice ställe- handsktvätt och tork och handtvätt och desinfisering

 • ställning för personlig skyddsutrustning(ansiktsmasker)

 • rätta maskiner- i rätt ording

 • automatiska doseringssystem för tvättmaskiner- fastsatta på väggen

 • torkmaskiner försedda med värmepumpteknik

 • fronttömda luddbassänger för tvättmaskiner- endast mopptvättmaskiner i tvättcentralen

 • i normala fall inga fasta skåp men stadiga öppna hyllor- det lönar sig att utnyttja väggytor

 • tillräckligt med rum för maskiner och städvagnar under hyllorna

 • laddpunkter för batteridrivna arbetsmaskiner

 • dammsugare och andra små maskiner helst på hyllor ovanför golvet

 • tillräckligt med ställningar med krokar för utrustning på rätt ställe

 • torkhyllor för produkter som tvättas manuellt

 • tillräckligt med genomskinliga förvaringslådor med lock för städtextilier och andra tillbehör

A Standard cleaning centre – machining

 • mop pre-cleaning machine 1 pc

 • at least 2 mop machines

 • 1-2 dryers depending on the size – textiles must also be dried sorted.

The Cleaning center is not a paper storage

 • There must be a separate room for storing hand towels and toilet paper in the vicinity of the cleaning centre.

 • Other cleaning premises on the property can serve as replenishment points.

Handling cleaning textiles

 • Preferably closed, plastic, wheeled cleaning laundry trolleys and adequate space / storage space for these.

 • Transparent plastic boxes with lids for storing cleaning textiles and enough shelf space for these.