Siivouksen vaikutus sisäilmaan

SIIVOUKSELLA ON VAIKUTUSTA MYÖS SISÄILMAAN!

Siivouksen ja sisäilman yhteisvaikutuksesta on puhuttu mutta ei tarpeeksi!

Avataan asiaa vaikka näin päin että kohteissa joissa on jotakin sanomista sisäilman laadusta, on todellakin syytä kiinnittää huomiota siivoukseen, sen toimivuuteen sekä ajankohtaan. Tällaisten kohteiden siivousajakohta on erityisen tärkeä.


Tilojen on myös oltava aina hyvin siivottavissa. Tämä taas tarkoittaa sitä että pinnat ovat vapaina tavaroista, paperipinoista jne jne. Tämä koskee kaikkia tiloja! On kyse sitten toimistoista, kouluista, virastoista. Kaikki tasopinnat ovat pölyn laskeutumispintoja. Mikäli paperi/tavarapinoja siirrellään siivouksen aikana, lähtevät pölyt leijailemaan jo pohdistetuilla pinnoille, tehden työn kutakuinkin turhaksi. Mikäli niitä tavarakasoja ylipäätään on tiloissa, on aivan selvää että tilassa on paljon pölyä koko ajan ilmassa leijailemassa ja pilaamassa ilmaa. Tämä koskee mös lattioita!


Mikäli emme pääse poistamaan pinnoilta laskeutunutta pölyä, on siivous kuta kuinkin näennäistä ja heitämme silloin siihen käytetyt rahalliset sekä fyysiset resurssit hukkaan. Pölyn on annettava laskeutua pinnoille 1-2h tiloissa tapahtuvan toiminnan loppumisen jälkeen. Näin päästään parhaaseen lopputulokseen. Jokainen voi miettiä tästä mikä on se oikea ajakohta siivoukselle, jolla saadaan aidosti sisäilman kannalta paras lopputulos? Aina se ei ole mahdollista mutta aina silloin ja sellaisissa kohteissa missä on ns. rauhalinen ajankohta, se kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön kaikkien tilojen käyttäjien ja sisäilman kannalta!


Tilojen siivottavuuden kartoitus olisi tehtävä joka paikassa! Ellei sitä tehdä ja paranneta tilannetta, teemme turhaa työtä ja "artisti maksaa." Turhat tavarat pois, tarvittavat säilytyslaatikoihin (kannellisiin), mieluiten kaikki kaappeihin. Järjestelyt eivät todellakaan ole kalliita ja niihin kannattaa panostaa! Kaikki voivat vaikuttaa asioihin. Varsinkin koulut ja päiväkodit ovat paikkoja joissa on suuret ihmismäärät lapsia ja nuoria, jotka sitten saavat jo joko hyvät tai huonot eväät matkaansa elämän varrelle sisäilmasta. Otetaan asiasta koppi!


Vuodenajoista syksy on kaikkein kaameinta aikaa ilman kosteuden kannalta. Silloin sitä on myös sisätiloissa ja näin helposti mikrobit/homeet saavat vallan pölyisessä ilmassa ja soppa on selvä! 

Jos joku näkee vielä joskus jonkun harjaavan siivousmoppia käytävällä tai muussa yleisessä tilassa, voisin itse sanoa sitä jopa rikokseksi sisäilmastoa vastaan! Se on kiellettyä ehdottomasti!

Oikein, oikeaan aikaan, ammattitaitoisesti tehty siivous. Asiakkaan opastus oikeisiin olosuhteiisiin. Oikeat ja puhtaat siivousvälineet sekä motivaatio hyvin tehtävään työhön, se on 10+!